Styrelsen

Ordförande: Allan Hedlund

Vice ordförande: Alf Wallin
Kassör: Åsa Kalmskog
Sekreterare: Pär-Åke Pärsson

Ordinarie ledamöter: Allan Hedlund, Alf Wallin, Åsa Kalmskog, Pär-Åke Pärsson, Lena Göransson, Bo Kron

Ersättare: Gun Hansson, Rita Sant

Kanslist med yttranderätt men ingen rösträtt: Henrietta Blomstrand