Kontakt

Vår kanslist heter Henrietta Blomstrand och finns i Malmö.

Kansliet har normalt öppet tisdag, onsdag och torsdag 9-13 
och det är då det är lättast att nå fram på telefon.

Telefon:               0739-43 06 39
Mail:                     strokeskane@gmail.com
Post:                     Strokeföreningen Skåne
                              Nobelvägen 21
                              214 29  MALMÖ
Besök:                  oss gärna men ring först
                              så att vi säkert är på plats.

Välkommen!