Länets årsmöte 2016

Torsdagen den 14 april 2016 hade Skåne läns Strokeförening årsmöte, och det här året stod lokalföreningen Nordvesten som värd. Mötet hölls i det ”gamla” Folkets hus i Klippan (numera Restaurant Parkköket).

mötet2

Mötesdeltagarna väljer Allan, Gun och Thord att leda och dokumentera mötet.

bordet

Engagerade mötesdeltagare. Bordsdukningen skvallrar om en efterföljande god kvällsmåltid.


gullan2bcc

Avtackningar hör ju ett årsmöte till. Gullan är en eldsjäl och har i många, många år i sitt styrelsearbete bidragit ”länet” med bred kunskap och god gärning. Hon var en av de avtackade trotjänarna.

vitvågruppen

Till den välsmakande måltiden spelade och sjöng musikgruppen ”Vi två” / Janne och Lasse/ fin sång och njutbar musik.

guns2016dikt

Som vanligt vid de länsgemensamma mötena diktade och framförde Gun Hansson sitt diktverk.

Vi instämmer i Gun Hanssons tack för en fin och trevlig kväll.