Styrelsen

Efter årsmöte och konstituerande möte så ser styrelsen ut såhär:

Ordförande:
Allan Hedlund (fram till årsmöte 2024)

Kassör:
Alf Wallin (fram till årsmöte 2024)

Sekreterare:
Jerry Albihn (fram till årsmöte 2024)

Ledamot:
Rita Sant (fram till årsmöte 2024)
Gert Igheden (fram till årsmöte 2024)
Roland Wallin (fram till årsmöte 2025)

Ersättare:
Hans Sjöhlin (fram till årsmöte 2024)


Övriga poster som utsågs av Årsmötet enligt nedan

Revisorer:
Margaretha Olsson
Helena Rudenholm

Valberedning:
Bengt Rosengren (sammankallande)
Henrietta Blomstrand
Patrik Schill

Styrelsen fick i uppdrag att utse ombud och ersättare till representantskapet.