Styrelsen

På grund av Corona hölls Årsmötet digitalt och såhär valdes styrelsen.

Ordförande: Allan Hedlund

Kassör: Alf Wallin
Sekreterare: Pär-Åke Pärsson

Ordinarie ledamöter: Allan Hedlund, Alf Wallin, Pär-Åke Pärsson, Jerry Albihn, Rita Sant

Ersättare: Niluka Blomstrand

Kanslist: Henrietta Blomstrand

Kontakta Henrietta Blomstrand på kansliet om ni har frågor:
Telefon:               0739-43 06 39
Mail:                     strokeskane@gmail.com
Post:                     Nobelvägen 21, 214 29 MALMÖ