Träff för länets styrelserepresentanter 2015

 

linnea2aa

Lördagen den 2 maj 2015 var det dags för Skåne läns Strokeförenings samtliga lokala styrelsemedlemmar att sammanträffa. Sådant evenemang sker årligen, och nu stod lokalföreningen i Helsingborg (Öresund) som värd. Linnéaträdgården invid de nya stadsdelarna i norra Helsingborg, Maria Park och Mariastaden, fick bli mötesplats.

 

 maria2

Maria Park är det nya namnet på det gamla S:ta Maria sjukhus, ett mentalsjukhus från tidigt 1900-tal och fram till slutet av århundradet. Upptagningsområdet sträckte sig till Varberg, Kristianstad och Landskrona. Här ser vi den pampiga administrationsbyggnaden. Ett stort och gediget sjukhusområde  vid vacker natur, och där nu bl.a. bostäder, skolor och lokala myndighetsförvaltningar finns. Nybyggnationen i området kompletterar vackert det gamla.

linnea2a

Vad passade då inte bättre än att förkovra sig i sjukhusets historia. Leif Nilsson, som arbetat vid sjukhuset en stor del av sitt liv, höll föredrag och bildvisning om sjukhuset och även allmänt om, hur psykvården utvecklats. Leif fängslade oss med sina erfarenheter, gedigna kunskap och berättarkonst.
Dagen bjöd på trevlig gemenskap, god förtäring och möjlighet till vistelse i den fina naturen.